www.etautz.com

Stockists

UK

USA

 • BARNEYS
  660 Madison Avenue
  New York
  NY 10065
  212 826 8900
  www.barneys.com

Japan

 • BEAMS
  3-32-6 Shinjuku
  Shinjuku-ku
  Tokyo
  +81 3 538 73
  www.beams.co.jp
 • SEIKATSU-GEIJUTSU
  1-55 Kaminohashicho
  Morioka-shi
  Iwate
 • ISETAN
  3-14-1 Shinjuku
  Shinjuku-ku
  Tokyo
  www.isetan.co.jp
 • BIOTOP
  4-6-44 Shirokanedai
  Minato-ku
  Tokyo
  +81 3 3444 2421
  www.biotop.jp
 • TOMORROWLAND
  1-26-15 Ebisu-Nishi
  Shibuya-Ku
  Tokyo
  +81 3 5220 2391
  www.tomorrowland.jp


Hong Kong

China

 • ODENN
  Nos 215A-301 Avenida Commercial De Macau
  Macau
  www.odenn.com

Online